کلمه کلیدی را تایپ کنید

اهداف و ارزش ها

اهداف

شرکت بیوگونگ تکنیک آسانبر یکی از واحدهای مطرح در زمینه طراحی، تولید و مونتاژ انواع آسانسور و پله برقی در ایران می باشد. این شرکت اهداف کیفی زیر را سرلوحه سیاستگذاری و برنامه ریزی و سایر اقدامات خود قرار داده است.
 • تلاش در جهت افزایش کیفیت و زیبایی کلیه محصولات شرکت
 • افزایش رضایت و اعتماد پایدار مشتری با کیفیت برتر بطور مستمر
 • تلاش در جهت افزایش کیفی و کمی روز افزون محصولات
 • عرضه انواع محصولات با کیفیت مطلوب و توزیع آن در سطح کشور و بین الملل
 • عرضه به موقع محصولات به مشتریان طبق قرارداد منقعده
 • دستیابی به بازارهای جدید در منطقه
1427393111237

خط مشی کیفیت

مدیریت شرکت معتقد است که با اقدامات زیر می توان در راستای تحقق اهداف کیفی فوق گام برداشت.

 • استقرار سیستم مدیریت، تضمین کیفیت Iso 9001 : 2000 و رعایت الزامات آن
 • تعهد به بهبود مستمر اثربخشی سیستم مدیریت کیفیت در تمام سطوح شرکت
 • فراهم نمودن بستر لازم به منظور بالا بردن سطح دانش و مهارت فنی و تخصصی پرسنل و اجرای نظام انگیزشی در شرکت
 • اعمال کنترل های موثر بر کیفیت محصولات در تمام سطوح
 • آموزش مستمر منابع انسانی و استفاده از تجهیزات پیشرفته با تکنولوژی روز و نوآوری
 • تعهد به رعایت قوانین و مقررات و الزامات قانونی و تعیین شده

مدیر عامل شرکت تصویب کننده و ضامن اجرای نظام کیفیت توصیف شده در نظام نامه کیفیت شرکت می باشد و نماینده مدیریت در امور کیفیت مسئول استقرار و حسن اجرای آن می باشد و تمامی مدیران و همکاران نیز وی را در این امر یاری می دهند.
اینجانب با تلاش و پیگیری، نظام کیفیت را در فواصل زمانی حداقل شش ماهه بازنگری نموده و بر اثربخشی آن کوشش و نظارت خواهم نمود و در تامین منابع مورد نیاز متعهد می گردم.
مسئولیت تفهیم مفاد خط مشی به کلیه افراد سازمان به عهده مدیران شرکت می باشد.

مدیر عامل
مهرداد خشنودی