کلمه کلیدی را تایپ کنید

گواهینامه ها

در این صفحه مجوزها و گواهی نامه های این شرکت را مشاهده می کنید.

سندیکای آسانسور و پله برقی

شرکت بیوگونگ تکنیک آسانبر عضو سندیکای آسانسور و پله برقی می باشد.

سازمان صنایع و معادن

این شرکت مجوز طراحی و مونتاژ آسانسور را از سازمان صنایع داراست.

سازمان استاندارد ایران

تمامی پروژه های این شرکت تاییدیه سازمان استاندارد را داراست.