کلمه کلیدی را تایپ کنید

Services

رمپ و پیاده روی برقی

  • portfolio

توضیحات

رمپ یا پیاده رو متحرک وسیله ای جهت انتقال افراد در سطوح هم تراز یا با اختلاف ارتفاع کم می باشد که در فرودگاه ها ، فروشگاه ، پایانه مسافری ، و اماکن دیدنی و زیارتی کاربرد دارد
زاویه شیب پیاده روی متحرک حداکثر ۱۲ درجه نسبت به افق می باشد.
محاسبه ظرفیت جابجایی افراد در پیاده روی متحرک به صورت ct=3600*v*k/0.4  که در آن k  در صورتیکه عرص پیاده رو ۱٫۲۰ باشد برابر ۲٫۵ است.
سرعت نامی پیاده روی متحرک در ورودی و خروجی حداکثر ۰٫۷۵ متر بر ثانیه است.
تحت شرایط خاصی سرعت نامی پیاده روی متحرک به ۰٫۹ افزایش می یابد که در این صورت نباید عرض پیاده روی متحرک از ۱٫۱۰ افزایش یابد.
در صورتیکه زاویه شیب بیشتر از ۶ درجه باشد پیاده روی متحرک باید حداقل ۰٫۴ متر را با زاویه کمتر از ۶ درجه طی کند و در صورتیکه سرعت آن ۰٫۹ متر بر ثانیه باشد این فاصله به ۱٫۶ متر افزایش می یابد.
.