کلمه کلیدی را تایپ کنید

Tags: Falkirk Wheel

آسانسور دریایی اسکاتلند؛ آسانسوری میان دو کانال

فالکریک ویل (Falkirk Wheel) نام این آسانسور دریایی پیشرفته است. این وسیله برای مرتبط نمودن دو کانال فورث و کلاید (Forth and Clyde) و یونیون (Union) در اسکاتلند به کار می رود.  این آسانسور در حال حاضر یکی از مهمترین جاذبه گردشگری شهر فالکریک قلمداد می گردد. قبل از ساخت این آسانسور قایق‌ها باید برای… توضیحات بیشتر